Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Quotes

Stichting Examenkamer - Kwaliteit door onafhankelijkheid: Om de intrinsieke waarde van een diploma te borgen is een onafhankelijke examinering waarvan de kwaliteit objectief bewaakt wordt onontbeerlijk.

Fraude

College van Beroep

  • Mr. M.E. Heinemann, Voorzitter
    Rechter bij de Rechtbank Utrecht
  • Prof. Mr. Dr. A. Postma
    Emeritus hoogleraaar staatsrecht en onderwijsrecht
  • Mr. P. van Schelven
    Juridisch adviseur bij BIJ PETER - Wet & Recht
IBKI